Gościliśmy przyjaciół z Koła w Prudniku. 18.10.2018r.

Na zaproszenie naszego zarządu koła w czwartek w dniu 18 października br. gościliśmy w Legnicy delegację Koła z Prudnika. Była to rewizyta, gdyż nasi przedstawiciele w maju br. byli serdecznie przyjęci na pięknej Ziemi Prudnickiej (materiał z tej wizyty umieszczony jest na stronie koła).

Foto 1. Goście z Prudnika (od lewej): kol. Ryszard Indra, kol. Leszek Bobowski, kol. Henryk Stroński oraz kol. Andrzej Słobodzian.

Delegacja prudnicka przybyła do nas w „mocnym” składzie: kol. Leszek Bobowski – prezes koła, kol. Henryk Stroński – sekretarz, kol. Ryszard Indra – skarbnik oraz kol. Andrzej Słobodzian - członek komisji rewizyjnej. Ze względów zdrowotnych nie przybył do Legnicy wiceprezes koła kol. Tadeusz Skowroński, którego pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Foto 2. Kol. Stanisław Duszeńko (stoi), prezes legnickiego koła, otwiera spotkanie powitalne.

Po przybyciu i serdecznym powitaniu gości w murach Komendy, jak też po zapoznaniu się przez nich z siedzibą koła, w sali narad odbyło się spotkanie powitalne z udziałem Pana bryg. Zdzisława Sokoła – Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy.

Foto 3. Ogólny widok sali. 

Prezes legnickiego koła oficjalnie powitał delegację prudnicką oraz komendanta miejskiego PSP, a następnie nawiązał do majowej wizyty w Prudniku. Podkreślił, że współpraca kół jest ważnym ogniwem w działalności legnickiego koła i liczy, że kontakty zostaną utrzymane, choć przed nami wybory i dopiero nowe zarządy naszych kół zdecydują czy współpraca w następnych latach będzie kontynuowana. W dalszej części przedstawiona została działalność legnickiego koła.

Potem zabrał głos kol. Leszek Bobowski, prezes prudnickiego koła, który serdecznie podziękował za zaproszenie do Legnicy, a następnie przedstawił członków swojej delegacji. Wyraził zadowolone z nawiązanej współpracy z legnickim kołem podkreślając, że jest to ewenement, gdyż koła głównie utrzymują współpracę najczęściej w układach wojewódzkich, a nie międzywojewódzkich. Potem omówił stan organizacyjny swojego koła, które liczy ok. 50 członków zwyczajnych, jak też główne obszary działania statutowego swego koła. Jednym z realizowanych zadań, to organizacja różnych przedsięwzięć wypoczynkowo-turystycznych np. organizacja krótkotrwałych wycieczek w tym poznających Opolszczyznę.

Szef legnickich strażaków bryg. Zdzisław Sokół przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej powiatu legnickiego w tym tendencję w sytuacji zdarzeniowej z udziałem straży, organizację sytemu ratowniczo-gaśniczego, jak też nawiązał do dobrze układającej się współpracy z legnickim kołem ZEiRP RP.

Foto 4. Stół z upominkami.

W dalszej części spotkania gospodarze wręczyli gościom jubileuszowe medale XX-lecia legnickiego koła z certyfikatami oraz upominki dla wszystkich członków delegaci z Prudnika.

Foto 5. Prezes legnickiego koła wręcza medale jubileuszowe i upominki od koła.

Z kolei Pan Komendant Miejski PSP wręczył gościom okolicznościowe upominki z okazji uroczystości w dniu 16.bm. przekazania samochodów dla legnickich strażaków.

  Foto 6. Pan bryg. Zdzisław Sokół przekazuje okolicznościowe upominki w postaci samochodów i breloczków.

  Foto 7. A po wręczeniu upominków wspólne zdjęcie.

Goście też byli hojni i przekazali upominek dla gospodarzy, zarówno dla koła, jak też od swojego Komendanta Powiatowego dla Pana Komendanta Miejskiego PSP.

  Foto 8. Kol. Leszek Bobowski wręcza upominek kol. St. Duszeńko - obraz z Wieżą Woka, najstarszym zabytkiem Prudnika …

  Foto 9. … a Panu Komendantowi Miejskiemu wydawnictwa o prudnickiej straży.

Po spotkaniu w holu Komendy goście wraz z gospodarzami stanęli do wspólnego zdjęcia.

  Foto 10. Wspólna fotografia przy figurze św. Floriana w holu Komendy.

Potem udaliśmy się na zwiedzanie siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 1 przy ul. Witelona w Legnicy. Dowódca jednostki Pan mł. bryg. Piotr Kozłowski zapoznał gości z warunkami służby w tej jednostce i jej wyposażeniem w sprzętowym, jak też z funkcjonowaniem Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP oraz ścieżki edukacyjnej „Ognik”.

  Foto 11. Zwiedzanie Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP …

  Foto 12. … i wystawy o historii legnickiej Straży w sali wielofunkcyjnej.

  Foto 13. Kol. Heniu Stroński daje dzwonem sygnał do zwiedzenia ścieżki edukacyjnej „Ognik”.

  Foto 14. Zwiedzający w jednym z pomieszczeń edukacyjnych „Ognika”.

  Foto 15. Dowódca przedstawia wyposażenie w sprzętowe jednostki.

  Foto 16. Wspólna fotka na zakończenie wizyty w JRG nr 1.

  Foto 17. Za chwilę wyruszamy na zwiedzanie Legnicy.

Po zakończeniu wizyty goście i gospodarze udali się z przewodnikiem PTTK p. Zenonem na zwiedzanie centrum Legnicy. Przewodnik w bardzo ciekawej formie przedstawił historię i zabytki Grodu nad Kaczawą. Poznano historię Legnicy, zarówno za czasów Piastów i późniejszych okresów aż po czasy obecne. Zwiedziliśmy i poznaliśmy historię m.in. Zamku Piastowskiego z kaplicą zamkową, Akademii Rycerskiej, Katedry św. św. Pawła i Piotra, Kościoła św. Jana wraz Mauzoleum Piatów Śląskich, Rynek w tym fontanny, Stary Ratusz z teatrem, Bramę Miejską Głogowską i Chojnowską, Kamieniczkę „Pod Przepiórczym Koszem”, Kamieniczki „Śledziowe”, Kamieniczkę Scultetusa, Kościół Mariacki i inne.

  Foto 18 – 35. Zdjęcia z wycieczki po zabytkach Legnicy

Do studni w Rynku goście chętnie wrzucili monety, co świadczyło, że chcą do Legnicy jeszcze powrócić! Na to liczymy!!!

Trochę zmęczeni trudami wędrówki po Legnicy w promieniach jesiennego słońca (uff jak gorąco!!!) „osiedliśmy” w Browarze Restauracyjnym Staromiejski Piwowar (w dawnym „Piaście”). Tutaj najpierw skonsumowaliśmy pyszną golonkę, a następnie zapoznaliśmy się z tajnikami produkcji piwa i poznaliśmy z bliska urządzenia piwowarskie w tym kadzie do warzenia piwa i inne „ustrojstwa” ciągu produkcyjnego.

  Foto 36. Wysłuchujemy prelekcji Pana Piwowara o procesie warzenia piwa.

  Foto 37. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali historii o piwie i go warzeniu.

  Foto 38. Koledzy Leszek Bobowski i Henryk Stroński z zaciekawieniem zajrzeli do kadzi, gdzie się warzy piwo.

A potem przystąpiliśmy do degustacji siedmiu gatunków warzonego tutaj piwa! Zaczęliśmy od „Zemsty Kaczawy”, a dalej zasmakowaliśmy „Małą Moskwę”, „Kolejarza”, „Żniwiarza”, „Hutnika” … Zdania wśród degustatorów były podzielone, ale większości najbardziej smakowała „Zemsta Kaczawy”.

  Foto 39. Pan Piwowar opowiada o warzonych piwach w lokalu.

  Foto 40. Plansza z serwowanymi piwami w Staromiejskim Piwowarze.

  Foto 41. Nalewaki pracują, wkrótce degustacja.

  Foto 42. kol. Leszek Bobowski smakuje piwo przy barze …

  Foto 43. … a kol. Krysia Jurczyk z kol. Jasiem Rutkowskim przy stoliku zagryzając pysznym ciepłym preclem. Pycha!

  Foto 44. Kol. Ryszard Indra stanął za ladą z nalewakami w otoczeniu pięknych piwowarek.

Warto wstąpić do Staromiejskiego Piwowara, bo jest tam fajny wystrój, dobre piwo (chociaż nie jestem piwoszem) oraz … urocze i przesympatyczne piwowarki! Miejscowi już umówili się na kolejną wizytę. Bo warto!

Po opuszczeniu Staromiejskiego Piwowara kontynuowaliśmy zwiedzanie naszego miasta. Najpierw zawitaliśmy do Parku Miejskiego i pospacerowaliśmy alejkami aż do Stadionu im. Orła Białego, gdzie ekstraklasowa „Miedź” rozgrywa swoje mecze. Szkoda, że zamknięta była już szklarnia palmiarni, ale zwiedziliśmy tereny relaksowe przy niej w tym ławeczkę z uroczą, ale mało rozmowną dziewczyną … z plastiku !!!

  Foto 45. Koledzy z Prudnika … na podrywie!

  Foto 46. Przed bramą stadionu Miedzianki.

Potem udaliśmy się samochodem z przewodnikiem pod kościół św. Jacka, gdzie zaistniał cud eucharystyczny. Upuszczona w dniu 25 grudnia 2013 r. przez księdza hostia przybrała czerwoną barwę, jakby krwawiła. Biegli z zakładu medycyny sądowej stwierdzili, że na hostii jest ludzkie DNA! A dokładnie - wycinek serca zmarłego człowieka. A wierni już snują domysły, że to najprawdziwsze serce Pana Jezusa! I tłumnie zjeżdżają do legnickiego kościoła z całego świata. W 2016 r. Kongregacja Nauki i Wiary uznała, że istnieje moralna i naukowa pewność, że w kościele św. Jacka doszło do wydarzenia nadprzyrodzonego! O tym, czy w Legnicy naprawdę stał się cud, zadecyduje papież Franciszek.

W dalszej kolejności zwiedziliśmy XIX –wieczną dzielnicę Tarninów i jej najpiękniejsze ulice i obiekty, a następnie wzięliśmy kurs na Prostynię. Tutaj przywitał nas prezes koła kol. Stasiu Duszeńko z żoną Bożenną, którzy zasponsorowali nam spotkanie biesiadne. Były swojskie wyroby, potrawy z grilla i wędzarni oraz owoce i warzywa z własnej działki. Wszystko było smaczne! Pięknie d z i ę k u j m y!

  Foto 47. Gospodarz miejsca kol. Stanisław Duszeńko wita przybyłych na spotkanie w plenerze.

  Foto 46. Uczestnicy spotkania w czasie poczęstunku.

W tej piknikowej scenerii kontynuowane były rozmowy o działalności związkowej, sprawach strażackich, sportowych … Czas szybko płynął. Słońce zaszło za horyzont, zapadł zmrok i nastał czas rozstania. Wszak droga do Prudnika daleka. To prawie 200 km! Z łezką w oku pożegnaliśmy się, życząc szerokiej drogi!

Do szybkiego zobaczenia Przyjaciele!


Tekst i zdjęcia: H. Bartłomiejczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz