2015.10.07 Uroczystość jubileuszowa 20-lecie Koła


 
Uroczystość jubileuszowa
Dalsze uroczystości jubileuszowe z kościoła przeniosły się do sali wielofunkcyjnej. Tutaj w odświętnie przygotowanej sali zasiedli uczestnicy spotkania. Na centralnej ścianie godło Związku i napis ” Jubileusz 20-lecia Koła ZEiRP RP w Legnicy . 1995 – 2015”, pod nim św. Florian , wazon z kwiatami na biało-czerwonym płótnie rozchodzącym się po stopniach w kierunku siedzących uczestników uroczystości.
Zgodnie z tradycją prowadzący uroczystość asp. sztab. w st. spocz.  Leszek Gławęda, jako pierwszego o zabranie głosu zaprasza gospodarza miejsca - ks. kanonika Jana Mateusza Gacka, który serdecznie wita przybyłych emerytów i gości, a następnie przekazuje prezesowi koła z okazji jubileuszu 20-lecia, obraz św. Floriana namalowany przez legnickiego malarza Henryka Bacę.
Ks. Duszpasterz dodał, że obraz ten stanowi kopię obrazu znajdującego się w kościele, przed którym modliliśmy się wcześniej do Patrona Strażaków. Przekazując obraz Świętego, nasz Duszpasterz złożył strażackiej braci emeryckiej serdeczne życzenia jubileuszowe.
Prezes koła kol. Stanisław Duszeńko podziękował gorąco ks. Proboszczowi za życzenia jubileuszowe i ofiarowany obraz, który będzie umieszczony w biurze koła. W dalszej części swojego wystąpienia, prezes koła powitał przybyłych na uroczystości emerytów i rencistów z najstarszym członkiem koła Panem st. ogn. w st. spocz. Marianem Molędą, a w ich imieniu i swoim honorowych gości.
Na spotkanie jubileuszowe przybyli zaproszeni goście m.in.: - Prezydenta Miasta Legnicy reprezentował Pan Zdzisław Zdziech – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Legnica, - Starostę Legnickiego reprezentował Pan Marek Walczak - ks. dr Tomasz Biszko – Kapelan Strażaków Diecezji Legnickiej - ks. Kan. Jan Mateusz Gacek – Proboszcz Parafii p.w. NSPJ, a zarazem Duszpasterz Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legnicy - kol. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Engel - Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku - kol. bryg. w st. spocz. Ryszard Januszkiewicz – Honorowy Prezes DZW ZEiRP RP we Wrocławiu - bryg. Adam Konieczny - Komendant Miejski PSP w Legnicy wraz z zastępcą mł. bryg. Zdzisławem Sokołem oraz bryg. Ryszardem Patorą – dowódcą JRG nr 1 PSP w Legnicy i sekc. Anną Moskwa z Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KM PSP, - dh. Zbigniewem Biłykiem – prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy wraz z wiceprezesami: dh. Augustynem Zwolakiem i dh Józefem Giedrojć - Pana Jan Bacia – Nadleśniczy Nadleśnictwa Legnica - asp. Piotra Kałakajło - Zastępca Przewodniczącego Organizacji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy KM PSP w Legnicy - kol. Stanisław Koszela – Prezes Koła ZEiRP RP w Oleśnicy - kol. Stanisław Ręcławowicz – sekretarz Koła ZEiRP RP przy KWPSP Wrocław - Panie Elżbieta Lisiecka, Danuta Truchan i Krystyna Tasior z Parafii p.w. NSPJ w Legnicy - st. bryg. w st. spocz. Aleksy Bartłomiejczyk – były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Legnicy - bryg. w st. spocz. Jan Serafin – były Komendant Powiatowy PSP w Jaworze.
Potem prezes koła poinformował, że dzisiejszą uroczystość członkowie zarządu poprzedzili modlitwą i zapaleniem zniczy na grobach zasłużonych na legnickiego koła zmarłych emerytów pożarnictwa. W ciągu 20 lat odeszło z naszych szeregów wielu współtowarzyszy strażackiej służby, tylko od 2001 r. kiedy prowadzimy w kole ścisłą ewidencję, na wieczną służbę niebiańska odeszło 60 emerytów i rencistów w tym ok. 60% byli to członkowie koła. Następnie zebrani poprzez powstanie i chwilę ciszy uczcili pamięć zmarłych naszych koleżanek i kolegów Ziemi Legnickiej. Kontynuując swoje wystąpienie kol. Stanisław Duszeńko podziękował wszystkim naszym przyjaciołom i życzliwym nam ludziom, którzy wspierają działalność statutową koła. Szczególne podziękowania przekazał ks. Janowi Gackowi za opiekę duszpasterską nad emerytami pożarnictwa i strażakami oraz wieloletnią udzielaną pomoc zarządowi w realizacji zadań organizacyjnych. Panu Komendantowi Miejskiemu PSP i kadrze dowódczej podziękował za życzliwość i daleko idącą pomoc w działalności związkowej na rzecz emerytów pożarnictwa powiatu legnickiego.

Także kol. S. Duszeńko dziękował Prezesom Oddziału Powiatowego ZOSP RP za współdziałanie szczególnie w kultywowaniu tradycji strażackich w tym kultu św. Floriana.
Słowa podziękowania skierowane zostały też dla Pana Tadeusza Krzakowskiego – Prezydenta Miasta Legnicy i Pani Janiny Mazur – Starosty Legnickiego za serdeczność i sympatię okazywaną naszemu środowisku. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się z podziękowaniem do przyjaciół, którzy materialnie, organizacyjnie i technicznie wspomogli koło w zorganizowaniu spotkania jubileuszowego oraz członkom Zarządu i komisji rewizyjnej za wielkie zaangażowanie w społecznej działalności związkowej.

Kolejnym mówcą był kol. Henryk Bartłomiejczyk - wiceprezes koła, który wygłosił okolicznościowy referat nt. historii powstania i działalności legnickiego koła w okresie 20-lecia istnienia.
W swoim wystąpieniu ww. nawiązał do uwarunkowań z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, które spowodowały zawiązanie się struktur związkowych w Legnicy i na terenie Zagłębia Miedziowego. Przedstawił rys tworzenia się legnickiego koła, którego początki przypadają na 1995 r., choć początki zorganizowanego ruchu byłych strażaków zawodowych w Legnicy sięgają wiosny 1993 r. Wówczas to powstało Koło Środowiskowe Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Legnicy na czele którego stanął śp. ppłk w st. spocz. Stanisław Bartoszuk, który zmarł latem br.
W swoim wystąpieniu referujący przybliżył sylwetki zasłużonych działaczy legnickiego koła w tym śp. płk w st. spocz. Eugenisza Bojko, który wniósł szczególny wkład w powstanie Związku, struktur związkowych w Legnickiem, na Dolnym Śląsku i w kraju oraz najważniejsze wydarzenia z życia koła .
Swoje wystąpienie kol. H. Bartłomiejczyk zakończył słowami wygłoszonymi przez prezesa ZG ZEiRP kol. Albina Piątkowskiego na krajowej uroczystości z okazji 20-lecia Związku, która odbyła się w dniu 10 września 2014 r. w Częstochowie „Wszystkim życzymy zdrowia i pomyślności, aby pięknie się żyło, dobro tworzyło, a zła by u nas nie było. Jesteśmy i nadal będziemy ogniwem ludzi strażackiego trudu, niosący pomoc potrzebującym”.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia okolicznościowego medalu jubileuszowego wybitego z okazji 20-lecia legnickiego koła. Ceremonia honorowania medalami jubileuszowymi odbywała się turami, była podniosła, a uhonorowani nagradzani byli brawami. Łącznie wręczonych zostało 79 medali jubileuszowych dla zasłużonych osób dla koła w tym wspomagających legnickie koło. Wiele medali pozostało jeszcze dla tych którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość i zostaną one wręczone na innych spotkaniach, a dla niechodzących członków koła wręczone zostaną przez prezesów koła w czasie odwiedzin w miejscu zamieszkania.


Nadmienić należy, że wśród gości zaproszonych spotkania jubileuszowego i uhonorowanymi medalem 20-lecia legnickiego koła byli oficerowie: kol. Ryszard Januszkiewicz, kol. Eugeniusz Engel i kol. Stanisław Ręcławowicz, którzy w latach 1990/91 opracowali ustawę o PSP wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego i dzięki temu doszło do rewolucyjnych zmian w ochronie przeciwpożarowej kraju. Smutnym jest iż w większości z korzystających z dobrodziejstw ustawy o PSP nieznane są działania współtwórców ustaw strażackich uchwalonych przez Sejm w 1991 r.
Także w czasie uroczystości kol. Jacek Młynarczyk otrzymał list gratulacyjny z okazji jubileuszu 50 urodzin oraz akt przyjęcia do koła wraz ze znaczkiem związkowym.
Po tej ceremonii przypadł czas dla gości, którzy składali gratulacje z okazji jubileuszu i życzenia dalszych jubileuszy oraz osiągnięć w działalności związkowej na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa Ziemi Legnickiej.
Potem prezes koła zaprosił wszystkich obecnych na środek sali, do stołu z szampankami, a następnie złożył wszystkim serdeczne życzenia i wniósł toast za pomyślność braci strażackiej i wszystkich wspierających przyjaciół naszego koła.
Końcowym akordem oficjalnych uroczystości była wspólna fotografia, choć nie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Szkoda.
Dalsze uroczystości odbyły się już w luźnej formule, przy muzyce i przygotowanym przez zarząd poczęstunku.
Ta część spotkania rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Emeryta przy wsparciu zespołu muzycznego. Było to „premierowe” odśpiewanie naszego hymnu. Wszyscy otrzymali tekst hymnu.
Liczymy, że do następnego wspólnego śpiewania wszyscy nauczą się na pamięć tekstu Hymnu Emeryta !

A potem już w grupach rozpoczęły się rozmowy braci strażackiej i zaproszonych gości. Rozmawiano o wszystkim. O straży, o życiu na emeryturze, o zdrowiu, o rodzinie, o sporcie ……
Uczestnicy pokazali, że również potrafią się bawić. Już pierwsze takty muzyki porwały do tańca. Przykład dał Pan Marian Molęda, który jako jeden z pierwszych ruszył w tany z uroczą partnerką!
A potem kolejni ruszali w taneczne pląsy. Nikt się nie oszczędzał. A zespół muzyczny świetnie grał, więc i uczestnicy zabawy mieli możliwość wykazać się kunsztem tanecznym.

I tak bawiono się przez wiele godzin. A ostatni uczestnicy gościną parafialną salę opuszczali …. w pełni księżyca. Czekamy na następne spotkania, nie tylko rocznicowe. Do zobaczenia.
Tekst: H. Bartłomiejczyk 
Zdjęcia: J. Młynarczyk1 komentarz:

  1. Koledzy ! Serdeczne gratulacje w imieniu Koła Jeleniogórskiego i moim osobiście. Doczekaliście pięknego jubileuszu. Jak zdjęcia dokumentują loleżankom i kolegom wigoru i żywotności nie brakuje. I tak niech będzie, Serdecznie gratuluję kolegom Duszeńce i Bartłomiejczykowi zapału i pomysłów w pracy na rzecz naszego związku i jego członków. Serdeczne strażackie pozdrowienia posyła Koło Jeleniogórskie ZE i RP na czele z Prezesem Janem Padewskim.

    OdpowiedzUsuń