IV. Kadencja koła w latach 2002 – 2007

W dniu 15 listopada 2002 r. odbyło się drugie w obecnych strukturach organizacyjnych zebranie sprawozdawczo – wyborcze w legnickim kole, które wybrało na kadencję 2002 – 2007 nowe władze w składzie:

Zarząd Koła

- kol. Eugeniusz Bojko - prezes
- kol. Stanisław Duszeńko - wiceprezes
- kol. Henryk Bartłomiejczyk - sekretarz
- kol. Wiesława Stanisławska - skarbnik
- kol. Jan Rutkowski, Józef Morawski, Tadeusz Szuturma - członkowie

Komisja Rewizyjna Koła

- kol. Stanisław Mieśniak - przewodniczący 

- kol. Gertruda Jurczyk - sekretarz
- kol. Stefania Pańkowska - członek


Foto 8. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes koła kol. E. Bojko składa sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji w latach 1999-2002.

Delegatami koła na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: E. Bojko, S. Duszeńko, H. Bartłomiejczyk, W. Cybulski, S. Mieśniak, S. Pańkowska, J. Rutkowski, R. Dąbrowa, S. Rudowicz, Z. Zygadło.


Foto 9. Zarząd koła (od lewej): kol. H. Bartłomiejczyk, kol. W. Stanisławska, kol. J. Morawski, kol. E. Bojko kol. S. Pańkowska( Kom. Rew.), kol. J. Rutkowski, kol. K. Jurczyk (Kom. Rew.). Nieobecni: kol. St. Duszeńko, kol. T. Szuturma.

Foto 10. Komisja Rewizyjna kola podczas posiedzenia w dn. 13.12.2002r. - siedzą od lewej: kol. K. Jurczyk (sekretarz), kol. St. Mieśniak (przewodniczący) i kol. S. Pańkowska (członek).

Wielkim wydarzeniem w tej kadencji i w życiu ochrony przeciwpożarowej powiatu był jubileusz 60-lecia powstania Straży Pożarnej w Legnicy i wręczenie sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy. Uroczystości odbyły się w dniu 10 listopada 2006 r. na legnickim Rynku i w Akademii Rycerskiej. Duży był udział w tej uroczystości weteranów pożarnictwa. Nasi koledzy dostąpili zaszczytu pożegnania starego sztandaru, nadanego w 1986 r. ówczesnej ZSP Legnica, który przekazany został do Izby Tradycji Pożarniczej w Rzeszotarach.


Foto 11. Poczet ze sztandarem z 1986 r. defiluje podczas pożegnania przed frontem pododdziałów. Skład pocztu sztandarowego(od lewej): kol. St. Duszeńko, kol.B. Szust, kol. M. Witek.

Nadmienić należy, że poczet sztandarowy podczas wręczania w 1986r. i pożegnania w 2006r. wystąpił w tym samym składzie osobowym tj. st. bryg. w st. spocz. Stanisław Duszeńko – dowódca pocztu, st. ogn. w st. spocz. Bolesław Szust – sztandarowy i st. ogn. w st. spocz. Mirosław Witek !!!

Nadmienić należy, iż obecny sztandar jest trzecim sztandarem w historii powojennej legnickiej straży, jednak los pierwszego sztandaru jest nieznany.

Przed uroczystością w Rynku, w katedrze pw. Św. Piotra i Pawła odsłonięta została pamiątkowa tablica „W hołdzie poległym i zmarłym strażakom Ziemi Legnickiej za ofiarną i oddaną służbę pożarniczą„ , a następnie JE bp Stefan Cichy, Biskup Legnicki przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Podczas mszy insygnia Kapelana Straży Pożarnej Powiatu Legnickiego otrzymał ks. Prałat Andrzej Tracz z Legnickiego Pola.

W tej kadencji Zarząd Koła podjął też starania mające na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych w naszym regionie. W tej kwestii skierowaliśmy skargę do Dyrektora Oddziału Branżowej Kasy Chorych we Wrocławiu (kopię skargi przesłano do NIK, prokuratury itd.). Przez kilka miesięcy na przełomie 2000/2001 roku koło prowadziło wymianę korespondencji w tym temacie. W dniu 21.03.2001 r. doprowadziliśmy do spotkania kierownictwa Oddziału Kasy i Polikliniki MSWiA w Legnicy z Zarządem Koła, przewodniczącymi kół i kadrą PSP z innych ościennych powiatów. Wiele nasze działania nie zmieniły w funkcjonowaniu „branżówki„ , ale daliśmy zbiorowy wyraz swojego niezadowolenia. Uświadomiliśmy sobie też o licznych błędach reformy zdrowia z 1999 r. i jej negatywnych skutkach, jakie ona przyniosła dla emerytów i rencistów.

Od 2002 r. koło zaczęło wydawać swoje cykliczne wydawnictwo pt. „Wiadomości związkowe – kronika wydarzeń”, a pomysłodawcą i redaktorem tego wydawnictwa był kol. Henryk Bartłomiejczyk.


Foto 12. Pierwsze wydanie gazetki z 2001 r. „Wiadomości związkowe - kronika wydarzeń ‘2001”.

Ukazało się kilka wydań tej gazetki w latach 2002 - 2004, lecz ze względu na brak możliwości poligraficznych wydawanie kolejnych numerów zostało zawieszone.


Foto 13. Posiedzenie w 2003 r. zarządu i komisji rewizyjnej koła w „starym” biurze.

Na przełomie lat 2004/2005, powołana została komisja publicznej zbiórki na sztandar dla koła oraz wykonanych było szereg innych działań w tym zakresie. Jednak do końca tej kadencji zadanie w tym temacie nie zostało zrealizowane.

Ważnym wydarzeniem w życiu koła był jubileusz 90 urodzin Pana kprl. poż. w st. spocz. Józefa Kuligowskiego, zasłużonego strażaka legnickiej Zawodowej Straży Pożarnej, aktywnego i oddanego członka koła. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 29.01.2004 r. w Restauracji Kolorowa w Legnicy, na która z życzeniami przybyło wielu znakomitych gości.


Foto 14. Dostojny Jubilat p. J. Kuligowski (siedzi na krześle) podczas przyjmowania życzeń.

W dniu 03 lutego 2005r. w Legnicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z udziałem prezesów dolnośląskich kół. W czasie posiedzenia omawiane były sprawy związane z aktualną problematyką związkową. Spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy miedzy kołami i upłynęło w miłej atmosferze.


Foto 15. Wspólne zdjęcie uczestników wyjazdowego posiedzenia DZW ZEiRP RP i prezesów kół dolnośląskich w dn. 03.02.2005r. w Legnicy.

Jesienią w 2006 r. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, zawisł duży obraz św. Floriana w pięknie zdobionej i złoconej ramie. Tak więc po latach, dzięki życzliwości i przychylności ks. kan. Jana Mateusza Gacka, proboszcza parafii, wobec braci strażackiej, środowisko pożarnicze regionu legnickiego ma wreszcie własne miejsce kultu Patrona Strażaków, gdzie może modlić się o potrzebne łaski.


Foto 16. Strażacy składają kwiaty pod obrazem św. Floriana w dn. 15.05.2007 r. przed mszą Św. z okazji Dnia Strażaka w Kościele pw. NSPJ w Legnicy.

Na Zjeździe Wojewódzkim w 2007 r. Eugeniusz Bojko wybrany został ponownie na wiceprezesa, a kol. Jan Rutkowski na członka Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku, a kol. Zygfryd Zygadło objął funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Delegatem na Zjazd Krajowy został kol. Z. Zygadło, który wybrany został następnie na członka Głównej Komisji Rewizyjnej.


Opracował:
Henryk Bartłomiejczyk
Zdjęcia: nr 8 – nr 16 arch. Koła Legnica


Ciąg dalszy nastąpi …

1 komentarz: