Spotkanie połączone z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 14.06.2018 r.

Po raz kolejny sala wielofunkcyjna Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na legnickich Piekarach gościła pożarniczą brać emerycką z terenu Ziemi Legnickiej. W tej przyjaznej dla pożarników Parafii w dniu 14 czerwca br. zarząd legnickiego Koła ZEiRP RP, przy przychylności proboszcza Parafii, a zarazem duszpasterza koła, ks. kan. Jana Mateusza Gacka zorganizował spotkanie z okazji Dnia Strażaka połączone z 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Foto 1. Widok ogólny sali przed spotkaniem.

Od samego rana w sali uwijali się organizatorzy przygotowując ją na spotkanie, dbając o każdy szczegół. Na długo przed godzina rozpoczęcia spotkania, zaczęli przybywać jej uczestnicy, najpierw brać emerycka, a później zaproszeni goście.

Intensywnie pracowała sekretarz koła kol. Benia Zuska, która dbała o sprawy organizacyjne, jak też skarbnik kol. Stenia Pańkowska wspomagana przez kol. Krysię Jurczyk.


Foto 2. Stolik skarbnika podczas pracy.

Foto 3. Kol. Benia Zuska jak zawsze zarzucona „papierami”.

Foto 4. Panie w czasie rozmowy przed spotkaniem …

Foto 5. .. i panowie grupowo…

Foto 6. … i bilateralnie kol. Artur Kalinka z kol. Januszem Bowkunem…
Foto 7. ..a kol. Jan Rutkowski musi wszystko sprawdzić, aby nie było niespodzianek !

Także pozostali członkowie zarządu dopinali ostatnie sprawy logistyczno-techniczne, a orkiestra stroiła instrumenty.

Sala szybko się zapełniała. Był czas na powitania, rozmowy przyjacielskie …. i „puszczenie dymka”. Tak jeszcze paru naszych kolegów stać na ten luksus mimo małych podwyżek świadczeń emerytalnych!

Wreszcie wybiła godzina 13:30, prowadzący spotkanie kol. Piotr Kuchnio ogłasza rozpoczęcie spotkania i prosi o zabranie głosu prezesa koła kol. Stanisława Duszeńko, który serdecznie wita zaproszonych gości i członków koła.

Foto 8. Prowadzący spotkanie kol. Piotr Kuchnio.

Na spotkanie przybyli m.in.: ks. Kan. Jan Mateusz Gacek – Członek Honorowy ZEiRP RP, Duszpasterz Koła, a zarazem proboszcza tutejszej parafii, mł. bryg. Wojciech Huk, zastępca komendanta miejskiego PSP w Legnicy wraz z dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych: nr 1 - mł. bryg. Piotrem Kozłowskim i nr 2 – st. kpt. Robertem Jargosem oraz dh Zbigniew Biłyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy, Panie: Elżbieta Lisiecka, Danuta Truchan oraz Krystyna Tasior z Parafii.

Foto 9. Goście zaproszeni za stołem.

Potem poinformował, że pierwszy raz na naszym spotkaniu uczestniczą koledzy: kol. st. ogn. w st. spocz. Julian Selwa i ogn. w st. spocz. Czesław Hołod z żonami oraz kol. mł. bryg. w st. pocz. Marek Barylak, których serdecznie powitał i życząc miłego uczestniczenia w spotkaniu i w życiu organizacyjnym legnickiego koła.

Foto 10. Kol. Julian Selwa z żoną Jadwigą.

Foto 11. Kol. Czesław Hołod z żoną Aleksandrą.

Foto 12. Uśmiech jest dewizą rozpoznawczą kol. Marka Barylaka.

W dalszej części swojego przemówienia kol. St. Duszeńko stwierdził, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w ostatnim roku obecnej kadencji, która kończy się w styczniu 2019 r. i wówczas wybierzemy nowe władze na kadencje 2019-2022 i podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarząd rozliczy się ze swojej działalności w całej kadencji. Trzeba już dzisiaj zastanowić się – ciągnął mówca - nad kandydatami do nowych władz w przyszłej kadencji. Należy skorygować błąd popełniony podczas wyborów w kole w 2015 r. – w zarządzie powinni się znaleźć koledzy z rejonu chojnowskiego, aby poprawić relacje z tamtejszym środowiskiem emerytów strażackich.

Foto 13. Kol. Stanisław Duszeńko w czasie wygłaszania informacji o działalności koła..

Koło legnickie na dzień dzisiejszy liczy 82 członków i jest najliczniejszym kołem w wojew. dolnośląskim, a następnie przedstawił niektóre działania od ostatniego spotkania. Nawiązał m.in. do przygotowanej z wielką starannością i dużym trudem przy bardzo silnym wsparciu ks. J. Gacka 3-dniowej atrakcyjnej programowo i cenowo wycieczki-pielgrzymki do szlakiem Ojca Św. Jana Pawła II do Krakowa w 2017 r. Praktycznie zerowe zainteresowanie - zgłosiło się tylko 7 osób z naszego środowiska w tym prezesi koła i musieliśmy świetnie przygotowaną wycieczkę odwołać, nie patrząc w oczy ze wstydu Ks. Janowi. Z tego względu w br. „ze strachu” nie podjęliśmy żadnych działań w tym kierunku, propagując formy wypoczynku organizowane przez Zarząd Wojewódzki i dolnośląskie koła. Wiele osób z naszego powiatu skorzystało z tych ofert.

Foto 14. Widok sali w czasie wystąpienia prezesa koła.

Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 20-lecia koła, który przypada na styczeń 2020 r. Planujemy wydać wydawnictwo jubileuszowe, stąd prośba o zdjęcia i inne pamiątki z tego okresu. Zarząd planuje na realizację tego przedsięwzięcia i uroczystości jubileuszowych pozyskać środki finansowe, stąd podjęliśmy starania o założenie własnego konta bankowego. Ułatwi to nam na pozyskiwaniem środków, a także ułatwi wielu z nas uiszczanie składek członkowskich. Zgodnie z przepisami złożyliśmy do ZW wniosek o zgodę na założenie konta, mamy informację iż taką zgodę uzyskamy.

W naszej działalności – kontynuował kol. St. Duszeńko - staramy się utrzymywać dobre kontakty z kołami dolnośląskimi, ale także z innych województw. Nawiązaliśmy w ub. roku współpracę z kołem w Prudniku, wojew. opolskie. Realizując tą współpracę w dn. 24.05.br. udaliśmy się z wizytą do Prudnika, gdzie zapoznaliśmy się z doświadczeniami tamtejszego koła w działalności związkowej, poznaliśmy aktyw tamtejszego koła, wypracowaliśmy nowe pierwiastki współpracy między naszymi kołami. Zaprosiliśmy kolegów z Prudnika do złożenia wizyty we wrześniu w Legnicy, co zostało z zadowoleniem przyjęte. Będąc w Prudniku delegacja legnicka odwiedziła naszego ciężko chorego Prezesa Zarządu Głównego Związku kol. Krzysztofa Maślankiewicza, przekazując najlepsze pozdrowienia od emerytów Ziemi Legnickiej wraz z życzeniami powrotu do zdrowia oraz środki na wsparcie leczenia, które jest bardzo drogie i kosztowne oraz długotrwałe. Chory Prezes ZG bardzo się ucieszył z naszej wizyty i wczoraj otrzymaliśmy od niego bardzo ciepłe podziękowanie, które nas wzruszyło. Treść podziękowania odczytał kol. Piotr Kuchnio.

Foto 15. List do Koła Legnica od kol. Krzysztofa Maślankiewicza.

W końcowej części swojego wystąpienia – mówca – poinformował o możliwości korzystania z funduszu socjalnego emerytów PSP zwłaszcza przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, jak też skorzystania z dopłat z tego funduszu do wypoczynku w tym wczasów i sanatoriów. Nadmienił również, że ciągle z naszych szeregów wzywani są do służby Niebiańskiej członkowie naszego koła i niestowarzyszeni nasi emeryci. W ich intencji w dn. 21.11.2017 r. i w dn. 04.05.br. modliliśmy się w czasie koncelebrowanych mszy pod przewodnictwem naszego Duszpasterza ks. Jana w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie jest obraz naszego patrona, św. Floriana. Od naszego ostatniego spotkania w maju 2017 r. odeszli z naszego grona do Pana: śp. st. asp. w st. spocz. Piotr Aluk , śp. kpr. poż. w st. spocz. Jerzy Mól, śp. Maria Możdzier, śp. st. w st. spocz. Emil Golombek, śp. st. str. w st. spocz. Cezary Chrzanowski. Ponadto w dniu 4 bm odbył się pogrzeb śp. ks. infułata Adama Drwięgi, Kapelana Dolnośląskich Strażaków, który tą funkcję piastował społecznie przez 28 lat. Msza żałobna odbyła się w intencji ks. Drwięgi we wrocławskiej Archikatedrze pw. Jan Chrzciciela, z udziałem 150 kapelanów z całego kraju w tym kardynała i biskupów, kapelanów wojewódzkich z kraju, kompanii honorowej KW PSP. Liczne było też grono emerytów pożarnictwa w tym również z naszego koła. Ciało złożone został na Cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida 1. Pamięć zmarłych uczczono poprzez powstanie i chwilę ciszy.

Foto 16. Zebrani uczcili pamięć zmarłych emerytów pożarnictwa.

W ostatniej części swojego wystąpienia kol. Stanisław Duszeńko serdecznie podziękował za wsparcie naszych przyjaciół i życzliwych nam ludzi. Szczególne podziękował ks. Janowi Mateuszowi Gackowi i działającym w Parafii współpracownikom, Komendantowi Miejskiemu i kadrze KM PSP, Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP w Legnicy oraz Panu Janowi Bacia - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Legnica.

Foto 17. Stolik z odznaczeniami i listami gratulacyjnymi.

Potem odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP” kol. st. bryg. w st. spocz. Zbigniewowi Płóciennikowi za działalność na rzecz Związku i seniorów pożarnictwa Ziemi Legnickiej.

Foto 18. Pamiątkowa fotografia z odznaczonym kol. Zbigniewem Płóciennikiem (w środku).

Później jubilatom którym w tym okresie przypadały rocznice urodzin wręczone zostały listy gratulacyjne i kwiaty. Jubileusze swoje obchodzili: st. ogn. w st. spocz. Władysław Walczewski (80 lat), ogn. w st. spocz. Wanda Neuman (75lat), st. ogn. w st. spocz. Jan Kozak (75 lat), st. bryg. w st. spocz. Henryk Bartłomiejczyk (70 lat) oraz st. ogn. w st. spocz. Piotr Łabuz (60 lat).

Foto 19. Jubilaci kol. Wanda Neuman i kol. Władysław Walczewski po wręczeniu listów gratulacyjnych i kwiatów.

Ze względu na ważne sprawy osobiste nieobecnym kol. J. Kozakowi i kol. P. Łabuzowi listy gratulacyjne wręczone zostaną w innym trybie.

Jubilaci nagrodzeni zostali brawami, a zebrani z całych sił wspólnie z orkiestrą zaśpiewali tradycyjne „100 LAT”!

W dalszej części uroczystości wręczone zostały akty przyjęcia na członka zwyczajnego legnickiego koła i znaczki związkowe do klapy kol. ogn. w st. spocz. Czesławowi Hołodowi i kol. mł. bryg. w st. spocz. Markowi Barylakowi.

Foto 20. Nowi członkowie koła kol. Czesław Hołod i kol. Marek Barylak z aktami przyjęcia.

Okolicznościowy referat z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wygłosił kol. Henryk Bartłomiejczyk. Z wygłoszonego referatu wynika, że polscy strażacy „złotymi literami” wpisali się w historię walki o niepodległość i wolność Polski. Ówcześni strażacy skupieni w ochotniczych strażach pożarnych przygotowywali się długo do ostatecznej walki o odzyskanie niepodległości. Blisko oni współpracowali z organizacjami niepodległościowymi zwłaszcza z Polską Organizacją Wojskową. Wiele drużyn strażackich, poszczególni strażacy rozbrajali okupantów, placówki żandarmerii i policji, a w dniach odzyskania wolności, w pierwszym okresie państwa niepodległego, pełnili służbę porządkową w charakterze straży obywatelskich i milicji ludowej, strzegąc ładu i bezpieczeństwa obywateli. Wielu strażaków ochotniczo wstąpiło do Wojska Polskiego, brało udział w powstaniach śląskich i wielkopolskim, w plebiscytach, współdziałało w tworzeniu władz administracyjnych i samorządowych.

Foto 21. Kol. Henryk Bartłomiejczyk wygłasza referat o udziale strażaków w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Referujący przypomniał, że według wybitnego działacza ruchu strażackiego Kowalewskiego „… w listopadzie naszego wyzwolenia 65 000 strażaków stanęło pod karabin, choć w umundurowaniu strażackim …„. Z przykrością należy nadmienić, że działalność polskich strażaków w walkach o niepodległość nie została zupełnie zauważona w polskiej historiografii. Nie znalazła też właściwego miejsca w świadomości historycznej społeczeństwa. A były to czyny na miarę bohaterstwa całego pokolenia Polaków tamtych lat.

W końcowym etapie I wojny światowej – kontynuował mówca - w walkach o wyzwolenie Ojczyzny oddało życie wielu strażaków. Z niepełnych danych wynika, że akcja rozbrajania wojsk zaborczych pociągnęła za sobą śmierć kilkuset strażaków. Czasami jednorazowo ginęło nawet kilkudziesięciu strażaków np. w Międzyrzeczu Podlaskim w dniu 16.11.1918 r. niemiecka karna ekspedycja wojskowa dokonała rzezi 31 strażaków i kilkudziesięciu cywilów. Dokonania strażaków walczących o wolność i niepodległość Polski w czasie rodzenia się Polski po 123 latach zaborów jest dumą i chlubą naszego pożarniczego środowiska. Wymaga jednak jeszcze dokładniejszego udokumentowania ku pamięci nas teraz żyjących, ale i przyszłych pokoleń.

Następnie uczestnicy spotkania uczcili pamięć polskich strażaków, którzy zginęli walcząc o niepodległą Ojczyznę.

Foto 22. Pan mł. bryg. Wojciech Huk składa życzenia braci emeryckiej.

Po wyczerpaniu się porządku spotkania głos zabrał wiceszef legnickich strażaków PSP Pan Wojciech Huk, który przekazał najlepsze pozdrowienia i życzenia braci emeryckiej, podkreślając dobrą współpracę z zarządem koła w realizacji różnych przedsięwzięć na rzecz seniorów pożarnictwa naszego powiatu.

Potem uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia, choć nie wszyscy. Szkoda.

Foto 23. Wspólna fotografia uczestników spotkania.


Część oficjalna spotkania zakończona została wspólnym zaśpiewanie wraz z orkiestrą Hymnu Koła Legnica.

Foto 24. Uczestnicy śpiewają Hymn Koła.


Po odśpiewaniu hymnu, prezes koła zaprosił wszystkich do skorzystania z przygotowanych dań garmażeryjnych na ciepło i gorąco oraz do stołu ze swojskim jadłem i popitkami.

Foto 25. Stół z wyrobami garmażeryjnymi.

Foto 26. Przy stole ze swojskimi przekąskami jest co wybrać.

Foto 27. W kolejce po smaczne gorące flaczki …

Foto 28. … i jest dylemat – co wybrać na początek!


Już w trakcie konsumpcji salę wypełniła muzyka, a orkiestra zaprosiła do wspólnej zabawy.

Foto 29. Orkiestra gra, czas zacząć zabawę.

Jak zawsze na początku chętnych nie było, ale wreszcie Panie, choć były w mniejszości ruszyły na parkiet, najpierw w kółeczku, a potem stopniowo dołączali do nich panowie. Zabawa rozkręciła się na całego. Miejsca do tańczenia było wiele, bo sala olbrzymia, więc tłoku nie było. Tańczący wykazywali się dużym kunsztem. Jak zawsze niezmordowana okazała się Słaba Płeć, ale też chłopaki zbytnio nie odstawali.

Foto 30 – 46. Tak się bawią, tak się bawią legniccy emeryci!!!


I tak zabawa z małymi przerwami na rozmowę (dominował w rozmowach awans Miedzianki do ekstraklasy i Mistrzostwa Świata w Rosji), na papieroska, na posiłek…. trwała przez dziewięć godzin! A to dowodzi, że lata służby przydały się i przygotowały brać emerycka koła do długotrwałych akcji … w ciężkich warunkach biesiadnych!!!

Foto 47. Pan Kazimierz Bąbka mimo swoich 87 lat(!) dopiero przed zachodem słońca opuszcza spotkanie i żegna się z „młodszymi” kol. St. Duszeńko i kol. J. Maleszką …

Foto 48. … a kol. Jasiu Niedźwiecki z uśmiechem mówi:

„Ja jeszcze zostaję, żona dała mi na dzisiaj wychodne!!!”.


Na koniec zabawy już „przetrzebiona” brać strażacka zaśpiewała drugą część Hymnu Koła autorstwa kol. Piotra Kuchnio i …. nadal kontynuowane były rozmowy, ale już bez muzyki. Gdy ostatni uczestnicy opuszczali gościnną salę, to przywitał ich blask promieni księżyca i ciemna noc! Podwody czekały i wszyscy szczęśliwie dotarli do miejsc zamieszkania. Niech żałują ci, którzy nie byli, a dzięki tym co przybyli.

Foto 49. Super było!

Foto 50. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!


Do zobaczenia już za rok! Ale w pełnym składzie osobowym koła. I obowiązkowo ze współmałżonkami. Nic tak nie cieszy, jak czas spędzony z przyjaciółmi na wspólnej zabawie!


Tekst i zdjęcia: H. Bartłomiejczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz