O Nas


Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją niezależną i samodzielną, posiadającą osobowość prawną i działającą na terenie całego kraju w oparciu o własny statut.
Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej jej członków, celem jest :
1)  zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej  oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów     (wdowców) po strażakach,
2)  ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułów uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
3)  organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4)  pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
5)  czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń polarników związanych oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
6)  wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz w innych sprawach publicznych,
7)  pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym,
8)  umocnienie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczymi straży pożarnych,
9)  reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno – bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

***
 Adres :    Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
                 Koło w Legnicy
                 ul. Witelona 2
                 59 – 220 LEGNICA


                 Tel.    76 - 852 36 61  wew. 108
                 Fax    76 - 866 35 54 (Komenda Miejska PSP Legnica)
                 Mail:   henrykbartlomiejczyk@interia.pl


***
Dyżury członków Zarządu Koła

W biurze Koła ( pokój nr 108, parter ) pełnione są dyżury przez członków Zarządu dwa razy w miesiącu w godz. 10:00 – 13:00 tj. w pierwszy wtorek po „ 1 „ oraz „ 15 „ dniu danego miesiąca. Również w  większość pozostałych wtorków w biurze dyżurują członkowie władz  koła.


MASZ SPRAWĘ – PRZYJDŹ lub ZADZWOŃ
Telefon do biura Zarządu Koła nr 76  852 36 61 wew. 108
Można też korespondencję do Koła zostawić w sekretariacie
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
lub przesłać pocztą lub mailem na adres koła.


Jak zostać członkiem Związku

Zgodnie ze statutem członkiem zwyczajnym Związku mogą zostać emeryci i renciści pożarnictwa, pracownicy cywilni jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wdowy ( wdowcy ) po zmarłych strażakach. W tym celu należy złożyć deklarację członkowską, którą można otrzymać w Zarządzie Koła. Zapraszamy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza