Nowy sprzęt dla legnickich strażaków, 16.10.2018r.

Foto 1. Widok ogólny miejsca uroczystości.

We wtorek w dniu 16 października br. odbyła się miła uroczystość przekazania nowoczesnego sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość miała miejsce na legnickim Rynku, a jej gospodarzem był bryg. Zdzisław Sokół - Komendant Miejski w Legnicy.

Foto 2. Członkowie władz koła w rozmowie z ks. Janem Mateuszem Gackiem, duszpasterzem koła.

Punktualnie o godz. 13:30 prowadzący uroczystość mł. bryg. Wojciech Huk złożył meldunek Wojewodzie Dolnośląskiemu Panu Pawłowi Hreniakowi, a następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego strażacki poczet flagowy wciągnął na maszt flagę państwową.

Foto 3. Poczet sztandarowy KM PSP w Legnicy.

Foto 4. Prowadzący uroczystość składa meldunek Panu Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Foto 5. Poczet flagowy po wciągnięciu flagi państwowej na maszt.

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, Jego Ekscelencja Biskup Legnicki, Prezydent Miasta Legnicy, Starosta Legnicki, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kapelani i duszpasterze strażaków, zaprzyjaźnione służby mundurowe, szefowie instytucji i organizacji oraz zakładów pracy, jak też przedstawiciele dostawców samochodów pożarniczych.

Foto 6. Goście honorowi uroczystości.

Także w tej uroczystości licznie wzięli udział emeryci PSP w tym prezesi legnickiego koła ZEiRP RP oraz duszpasterz koła ks. kan. Jan Mateusz Gacek.

Foto 7. Komendant bryg. Zdzisław Sokół w czasie okolicznościowego wystąpienia.

Po okolicznościowym wystąpieniu szefa legnickiej straży, odbyła się ceremonia przekazania samochodów dla:
- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Legnicy – średni samochód ratownictwa technicznego SCANIAP370,
- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Legnicy - średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/28 oraz średni samochód z drabiną mechaniczną SD 41 na podwoziu IVECO,
- Komendy Miejskiej PSP w Legnicy - samochód lekki kwatermistrzowski Peugeot Partner.
Dodać należy, że wartość przekazanego sprzętu znacznie przekroczyła 5 mln zł, a do końca br. legnicka PSP wzbogaci się jeszcze o kolejne samochody i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Foto 8. Prezentacja przekazywanych samochodów pożarniczych.

Aktu poświęcenia samochodów dokonał Jego Ekscelencja Biskup Legnicki ks. bp Zbigniew Kiernikowski w asyście Kapelana Strażaków Diecezji Legnickiej ks. Tomasza Biszko oraz Duszpasterza Koła ZEiRP RP ks. Jana Mateusza Gacka.

Foto 9. JE ks. bp Zbigniew Kiernikowski podczas odmawiania modlitwy.
Foto 10. Ceremonia poświęcenia samochodów pożarniczych.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół złożył serdeczne podziękowania tym osobom i instytucjom, dzięki którym poprawiło się wyposażenie techniczne rzutujące na zwiększenie skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych legnickich strażaków. Także wręczył dla osobom, które przyczyniły się do poprawy wyposażenia technicznego legnickiej straży okolicznościowe upominki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.

Foto 11. Komendant Miejski wręcza upominki okolicznościowe Wojewodzie Dolnośląskiemu i Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP ...

Foto 12. … oraz samorządowcom z powiatu legnickiego.

W końcowej części uroczystości parlamentarzyści, Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, samorządowcy pogratulowali strażakom nowoczesnego sprzętu wraz z podziękowaniem za ofiarną służbę dla dobra społeczeństwa.

Foto 13. Wystąpienie st. bryg. Adama Koniecznego – Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Potem wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Foto 14. Wspólna fotografia uczestników uroczystości.

Po zakończeniu uroczystości na Rynku jej uczestnicy zaproszeni zostali na tradycyjny strażacki poczęstunek do „Ratuszowej”.

Foto 15. Rozmowy z kapelanami strażaków.

Dziękujemy Panu bryg. Zdzisławowi Sokołowi - Komendantowi Miejskiemu PSP w Legnicy za zaproszenie seniorów pożarnictwa na tą uroczystość.


Tekst i zdjęcia: H. BartłomiejczykBrak komentarzy:

Prześlij komentarz