Zmarł sekc. poż. w st. spocz. Mieczysław Tarnawski
Pan sekc. poż. w st. spocz. Mieczysław Tarnawski
(1925 - 2016)

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
Pana sekc. poż. w st. spocz. Mieczysława Tarnawskiego.
W dniu 30 listopada 2016 r. odszedł od nas, przeżywszy ponad 91 lat,
pionier pożarnictwa, wzorowy podoficer, wychowawca wielu roczników strażaków, ceniony działacz i kolega.
Zawodową służbę strażacką  pełnił w zakładowej zawodowej straży pożarnej w przedsiębiorstwie przemysłu dziewiarskiego w Legnicy.                                                                  Współzałożyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach, w której pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji m. in. sekretarza.                                                 W czasie swojej ponad 70 – letniej działalności w OSP Rzeszotary wniósł duży wkład pracy w rozwój organizacyjny, jak też poprawę bazy lokalowej i sprzętowej tej jednostki m.in. w wybudowanie nowoczesnej remizy z pełnym zapleczem oraz Izby Tradycji Pożarniczej przy tej jednostce.
Był długoletnim członkiem Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Legnicy.
Za wybitne zasługi dla Ojczyzny i ochrony przeciwpożarowej uhonorowany był licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami m.in.
Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Rodzinie Pana Mieczysława oraz druhom z OSP Rzeszotary składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się  w dniu 02 grudnia 2016 r. (piątek)                       o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Rzeszotarach.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
oraz
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Legnicy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz