Zarząd obradował po wakacjach. 13.09.2018r.

W dniu 13 września br. po przerwie wakacyjnej obradował zarząd koła. Było to już  38 posiedzenie w tej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli też członkowie komisji rewizyjnej koła.
Na początku posiedzenia zebrani uczcili pamięć śp. Antoniego Morawskiego (l.67), byłego długoletniego radcę prawnego Komendy Wojewódzkiej i Komendy Rejonowe/Miejskiej PSP w Legnicy, naszego kolegę i przyjaciela, który na przestrzeni lat udzielał porad prawnych również emerytom i rencistom pożarnictwa.
Foto 1. Grób śp. Antoniego Morawskiego.

 Śp. Antoni zmarł w dniu 21 sierpnia br. w tragicznych okolicznościach w Tatrach, natomiast w dn. 25.08. odbył się pogrzeb w Grzybianach – msza pogrzebowa w kościele parafialnym, skąd wyruszył kondukt żałobny na przykościelny cmentarz katolicki, gdzie złożono Ciało Zmarłego.
Foto 2. Koledzy emeryci uczestnicy pogrzebu.

W ceremonii pogrzebowej licznie uczestniczyli emeryci pożarnictwa z władzami legnickiego koła, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP z zastępcą oraz Komendant Miejski PSP w Legnicy z kadrą dowódczą, komendanci obecni i byli PSP z terenu b. wojew. legnickiego oraz strażacy ochotnicy z władzami zarządu powiatowego w Legnicy.
Foto 3. Uczestnicy posiedzenia uczcili pamięć śp. Antoniego Morawskiego.
Foto 4. Prezes kol. St. Duszeńko posiedzenie.

Potem przystąpiono do realizacji przyjętego porządku. Najpierw skarbnik kol. Stefania Pańkowska przedstawiła stan finansów koła, jak też sytuację w zakresie opłacania składek. Zarząd dokonał analizy sytuacji z członkami koła, którzy zalegają ze składkami jeszcze za ubiegły rok.
Foto 5. Skarbnik kol. S. Pańkowska składa informację finansową. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z 2012 r. koło jest zobowiązane do końca każdego roku odprowadzić do swojego zarządu wojewódzkiego składki, również za tych „zalegających” czyli po 12 zł za każdego. Aby sytuacja się nie pogłębiała, a koło nie ponosiło niepotrzebnych „strat” z tego tytułu, postanowiono wystąpić pisemnie do „dłużników”, zobowiązując ich do uregulowania zaległości do 30 listopada br. W przypadku braku odzewu ze strony tych członków, Zarząd podejmie zgodnie ze Statutem procedurę skreślenia z listy członków koła. Mamy nadzieję, że jednak do takiej sytuacji nie dojdzie.
Kolejnym zagadnieniem jakim zajmował się zarząd, to organizacja wizyty delegacji Koła Prudnik w naszym mieście. Jest rewizyta, po wizycie naszej delegacji w maju w Prudniku ( informacja z tej wizyty na stronie internetowej koła). Na prośbę kolegów z Prudnika wizytę z 20 bm. przełożono na czwartek 18 października. Przyjęty został bogaty program tej wizyty.
Foto 6. Dyskusja w czasie posiedzenia.

W dalszej części posiedzenia zarząd debatował nad przygotowaniami do zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła. Ustalono, że zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019r. w sali wielofunkcyjnej Komendy Miejskiej PSP i w tej sprawie podjęta została stosowna uchwała. Zarząd wystosuje do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego postulat, aby w skład nowych władz koła „obowiązkowo” weszli nasi koledzy z Chojnowa i okolic, co winno zacieśnić kontakty zarządu z liczną grupą członków zamieszkujących na tym terenie.  Ustalono też, że po zebraniu odbędzie się spotkanie noworoczne w „Ratuszowej”.

Wiele miejsca poświęcono sprawie założenia konta bankowego dla koła, jak też przygotowaniom do wydania okolicznościowego wydawnictwa i tabla z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia powstania i działalności koła, która przypada na styczeń 2020r. Tylko ok. 50% członków dostarczyło do koła swoje zdjęcia do wykorzystania w wydawnictwach rocznicowych, choć akcja trwa już prawie dwa lata. Zarząd zwraca się z prośbą do zalegających o dostarczenie 2 zdjęć typu legitymacyjnego (wykaz osób, które nie dostarczyły jeszcze zdjęć podaliśmy w specjalnej informacji w m-cu czerwcu br. przekazanej do wszystkich członków koła).
Foto 7. Kol. Krysia Jurczyk ze św. Florianem w holu Komendy.

Na koniec ustalono termin następnego posiedzenia oraz wykaz osób obsługujących  wtorkowe dyżury w biurze koła w godz. 10:00 -13:00.

Tekst i zdjęcia: H. Bartłomiejczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz