Dolny Śląsk gościł przyjaciół z Opola i Katowic, 13-14.10.2017r.
Dolny Śląsk gościł przyjaciół z Opola i Katowic, 13-14.10.2017r.

Od wielu lat utrzymują się przyjacielskie kontakty między zarządami wojewódzkimi ZEiRP RP z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W 2016 r. nasi przedstawiciele zaproszeni byli na takie spotkanie do Katowic, a relacja z pobytu jest w WYDARZENIACH ‘ 2016 na stronie koła.

Tym razem spotkanie zorganizował Dolnośląski Zarząd Wojewódzki przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu oraz kół w Jeleniej Górze i Oławie w dniach 13-14 października 2017 r.

Już przed godziną dziesiątą 13 października na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu przybyły pierwsze delegacje. Gorące to były przywitania przyjaciół, dzień był trochę wietrzny, ale miasto skąpane w jesiennym słońcu.

Gospodarze zaprosili delegacje do sali konferencyjnej …. Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego przy Placu Katedralnym. Prawda, miejsce trochę nietypowe, ale bardzo przyjazne i gościnne dla braci strażackiej. 
 Foto 1. Gmach seminarium w stylu neogotyckim z 1894 r.

Tutaj  czekała gorąca kawa, herbata, ciasto i inne słodkości. Chętnych na „małą czarną” było wielu, a przy niej dobrze się rozmawia. I tak rozpoczęło się spotkanie reprezentantów trzech zaprzyjaźnionych województw.


Foto 2. Widok sali konsumpcyjnej.


Foto 3. Kawa czy herbata zastanawia się kol. Grażyna Wójcik.


Foto 4. Przyjacielskie rozmowy przy kawie.


Foto 5. Prezes wrocławskiego zarządu kol. Eugeniusz Engel otwiera spotkanie.

Tradycyjnie spotkanie otworzył kol. Eugeniusz Engel – prezes DZW, który serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach:

- Pana st. bryg. Adama Koniecznego – Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
- Pana bryg. Piotra Znamirowskiego – Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu,                                                                                                                                                   - Ks. Artura Szelę - Kapelana Dolnośląskich Strażaków, 
oraz delegacje ZW wojewódzkich z: Katowic pod przewodnictwem kol. Romana Szłapy – prezesa ZW i Opola pod przewodnictwem kol. Stanisława Kuszły – wiceprezesa ZW.

Kol. E. Engel przedstawił program spotkania, jak też zagaił o tradycji spotkań zaprzyjaźnionych zarządów wojewódzkich oraz nawiązał do roli tych spotkań w wymianie doświadczeń w pracy związkowej.

Potem głos zabrał Pan st. bryg. Adam Konieczny, który powitał uczestników spotkania, przedstawił informację o PSP wojew. dolnośląskiego. Na zakończenie życzył uczestnikom owocnego spotkania na Dolnym Śląsku.


Foto 6. Wystąpienie Pana st. bryg. Adama Koniecznego Dolnośląskiego Komendanta Wojew. PSP.

W dalszej części odbyła się ceremonia przedstawienia się uczestników spotkania i wręczenia upominków przez poszczególne ZW m.in. upominkami DZW obdarował wszystkich członków delegacji ZW z Katowic i Opola, jak też wręczone zostały pamiątki dla Panów Komendantów PSP.


Foto 7. Wręczanie upominków dla gości.


Foto 8. Prezes ZW Katowice kol. Roman Szłapa otrzymuje od gospodarzy płaskorzeźbę na desce ze św. Florianem.

Nadmienić należy, że oryginalne płaskorzeźby na desce wykonał kol. st. bryg. w st. spocz. Stanisław Drapiewski z Wrocławia. Gratulujemy.

Ponadto ZW w Katowicach wręczył Panu DKW PSP figurę górnika wykonaną z węgla – miała być wręczona na spotkaniu w Katowicach we wrześniu 2016 r., lecz wówczas Pan Komendant ze względu na obowiązki służbowe nie uczestniczył w tym spotkaniu. 


Foto 9. Delegacja z Katowic wręcza rzeźbę górnika z węgla Panu Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu.

Kolejnym mówcą był kol. Stanisław Ręcławowicz – sekretarz Koła przy KW PSP Wrocław, który wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.


Foto 10. Kol. Stanisław Ręcławowicz w czasie wystąpienia.

Wykłady kol. Stanisława zawsze wzbudzają zainteresowanie. Tak było także tym razem. Echa wystąpienia były przedmiotem licznych dyskusji uczestników spotkania.


Foto 11. Ks. Artur Szela – Kapelan Dolnośląskich Strażaków


Foto 12. Wspólna fotografia.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Archikatedrę św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim w tym Kaplicę św. Floriana.


Foto 13. Miniatura wrocławskiej Archikatedry św. Jana chrzciciela.

 Duże wrażenie zrobił widok Wrocławia z platformy widokowej archikatedry usytuowanej na poziomie ponad 60 m w północnej wieży o wysokości całkowitej z hełmem ok. 97 m. Całe szczęście, że na platformę wjechaliśmy windą w czasie ok 40 sek., bo w przeciwnym przypadku nasze szeregi by się przerzedziły. Naprawdę widok Stolicy Dolnego Śląska w piękny słoneczny dzień jest „niebem” dla oczu.


Foto 14. Uczestnicy z platformy widokowej katedry podziwiają Wrocław.


Foto 15. Widok z platformy w na Ostrów Tumski i Stare Miasto.


Foto 16. Widok w stronę Urzędu Wojewódzkiego i Mostu Grunwaldzkiego na rz. Odrze (drugi most od dołu).


Foto 17. Gmach Seminarium.

W katedrze zawitaliśmy do kaplicy św. Floriana, gdzie usłyszeliśmy historie powstania kaplicy Patrona Strażaków.


Foto 18. Kaplica św. Floriana w Archikatedrze.


Foto 19. Ołtarz płaskorzeźbą  św. Floriana w kaplicy.

Wiele ciekawostek o Wrocławiu, katedrze przekazała nam przesympatyczna Pani Przewodnik. Dziękujemy

Pełni wrażeń, trochę przewiani i utrudzeni wróciliśmy do seminarium na obfity obiad, który zjedliśmy ze smakiem!!!

Foto 20. Wspólny obiad w stołówce seminarium.

Z żalem opuszczaliśmy gościnne seminarium, bo zbliżała się godzina wejścia do Panoramy Racławickiej.

Foto 21. Budynek Muzeum Panoramy Racławickiej.


Foto 22. W oczekiwaniu na wejście na platformę widokową Panoramy.

Obraz Panoramy Racławickiej namalowany został w latach 1883/84 przez pomysłodawcę Jana Stykę oraz batalistę Wojciech Kossaka wraz z zespołem malarzy i upamiętnia zwycięska bitwę pod Racławicami w dniu 04.04.1794 r. polskiego wojska pod wodza Tadeusza Kościuszki nad armią rosyjską.


Foto 23. Uczestnicy spotkania w czasie oglądania obrazu.

Obraz Panoramę udostępniono najpierw we Lwowie w 1895 r., a po II wojnie światowej, w 1946 r. malowidło trafiło do Wrocławia i po renowacji  w 1985 r. uroczyście otwarto Panoramę Racławicką.


Foto 24. Kol. Czesław Mila podczas oglądania obrazu.

Panorama cieszy się wielką sławą i zwiedziło ją już ponad 2 mln  ludzi z całego świata. Obraz ma wymiary 114x15 m, sztuczny teren i inne techniczne zabiegi sprawiają, że widz zostaje przeniesiony w inną rzeczywistość i czas.


Foto 25. Fragment obrazu – zwycięski szturm kosynierów na baterię armat rosyjskich

Strażacy emeryci zapoznali się też z systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak też urządzenia do ewakuacji obrazu w „kawałkach” na wypadek nagłej ewakuacji. Foto 26. Widok od dołu na obraz i sztuczny teren - pod obrazem      walce do transportu obrazu na wypadek ewakuacji.

Szczegółowo zaprezentował nam te zagadnienia Pan Dyrektor Panoramy i specjaliści na co dzień dbający o bezpieczeństwo obrazu i obiektu.Foto 27. Pan Dyrektor Panoramy zapoznaje z systemem zabezpieczeń  przeciwpożarowych obrazu i obiektu.

Trzeba przyznać, że Panorama „od drugiej strony obrazu”  zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie.

Po zwiedzeniu zabytków Wrocławia, delegacje udały się do Piechowic podziwiając z samochodów ciekawe widoki Dolnego Śląska.Foto 28. W oczekiwaniu na wejście do Huty „Julia” w Piechowicach.

W Piechowicach zwiedzono z przewodnikiem Hutę Szkła Kryształowego „JULIA”. Huta powstała w 1866 r., najpierw jako zakład zdobienia szkła, poszerzając stopniowo swoją produkcję. W 1958 r. przyjmuje nazwę „Julia”. Obecnie  huta produkuje głównie na eksport, gdzie trafia nawet 80% wytworzonych w niej kryształowych dzieł sztuki. Trzeba przyznać, że ciężka jest praca, zwłaszcza hutników którzy pobierają płynne szkło z rozgrzanych pieców hutniczych. Budzi duży szacunek misterna praca nad wykończeniem wyrobów.Foto 29. Linia produkcyjna z piecami hutniczymi i urządzeniami do  formułowania szklanych odlewów.Foto 30. Hutnik prezentuje wykonany surowy gorący wyrób szklany.Foto 31. Uczestnicy z zaciekawieniem obserwują pracę hutników.

 Poznaliśmy produkcję obróbki kryształów i wiele tajemnic związanych z kryształami.Foto 32. Pani Przewodnik prezentuje  jak rozpoznać kryształ od szkła.

 A na koniec zawitaliśmy do fabrycznego sklepu przy hucie, gdzie podziwialiśmy cudowne wyroby z kryształu. Naprawdę, to każdy wyrób jest takim arcydziełem i trudno oderwać od nich wzrok.Foto 33. Kol. E. Engel zastanawia się co kupić Żonie na prezent,
 a jest w czym wybierać.

 Wielu kolegów nie żałowało grosza i zakupiło fajne kryształowe wyroby. Foto 34. Zagadka - kto wcielił się w hutnika wydmuchującego    wyrób kryształowy?Foto 35. Rozmowy z Panią Przewodnik przed opuszczeniem huty.

 Po wizycie w hucie wzbogaceni o kryształowe cacka, zawitaliśmy do miejscowej OSP. Remiza robi wrażenie. Tutaj rozlokowaliśmy się w sympatycznym hoteliku i zrelaksowaliśmy się po ciężkim i pełnym wrażeń dniu.Foto 36. Widok okazałej remizy OSP Piechowice 
  – na pierwszym planie część hotelowa

 W sali konferencyjnej tej jednostki odbyło się uroczyste spotkanie wspomnieniowo-biesiadne w temacie: tworzenie i ciągłe przekształcanie się PSP z naszym udziałem w 25-leciu istnienia oraz wymiana doświadczeń  w działalności statutowej prowadzone przez organizacje strażackich emerytów trzech województw.Foto 37. Uroczysta spotkanie biesiadne.

W tym spotkaniu uczestniczył Pan mł. bryg. Andrzej Cisek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze, dh Waldemar Wojtaś – Prezes OSP Piechowice oraz dołączyli koledzy z jeleniogórskiego Koła ZEiRP RP.Foto 38. Pan mł. bryg. Andrzej Cisek wręcza  okolicznościową plakietkę kol. E.Englowi…                                                                            Foto 39. … i wiceprezesowi ZW w Opolu kol. Stanisławowi Kuszła.

W czasie tego spotkania Pan mł. bryg. Andzej Cisek w asyście kol. Jana Padewskiego – prezesa jelenogórskiego koła wręczyli przewodniczącym trzech ZW okolicznościowe plakietki. Ponadto ZW upominkami obdarowano dha Prezesa OSP za gościnę i współpracę z dolnośląskimi emerytami pożarnictwa.Foto 40. Kol. E. Engel wręcza plakietkę z podziękowaniem za współpracę dh Waldemarowi Wojtaś.

Głos w czasie spotkania zbierało wielu mówców, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami o działalności związkowej i współpracy z PSP, jak też o udziale dolnośląskich emerytów w tworzeniu ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej oraz odbytych konferencjach na UWr. w tym przedmiocie.

Ustalono, że kontynuowane będą spotkania trzech ZW w latach następnych – gospodarzem spotkania w 2018 r. będzie ZW w Opolu, choć ZW Katowice też bardzo chciał zorganizować takie spotkanie w przyszłym roku. W dyskusji wypracowano wniosek o wydaniu wydawnictwa książkowego w których opisana zostanie historia spotkań, według wyliczeń w 2018 r. będzie to już jubileuszowe 10 spotkanie!!!

Także wystąpił gospodarz miejsca dh W. Wojtaś, który przedstawił historię OSP Piechowice, jej osiągnięcia w działalności operacyjnej, szkoleniowej i kulturalno-oświatowej.Foto 41. Wystąpienie dha Waldemara Wojtuś – 
 prezesa OSP Piechowice  w czasie spotkania.

 Przedstawił też bazę hotelowo-wyżywieniową OSP, która składa się z ok. 25 miejsc noclegowych i zachęcał do korzystania z niej na preferencyjnych warunkach. Wielu kolegów wyraziło zainteresowanie skorzystania z bazy noclegowej tej OSP, wszak Piechowice stanowią doskonałe miejsce wypadowe w Karkonosze. Kontakt do dha Prezesa: 506 166 021, mail: osppiechowice@vp.

W dniu 14.bm. delegacje ZW przemieściły do Oławy, gdzie na Strzelnicy LOK „Na Miasteczku” odbyły się zawody indywidualne i drużynowe ZW w strzelaniu z karabinka pneumatycznego do tarczy  10 cm z odległości 10 m!!!  – Ta tarcza z tej odległości jest naprawdę maleńka, a do tego trafić z karabinka w tarczę, to nie łatwa sztuka.Foto 42. Kol. E. Engel udziela instruktażu w zakresie strzelania      z karabinka  i bhp podczas zawodów strzeleckich.

 Po przeszkoleniu z bhp na strzelnicy i zasadach posługiwania się bronią rozpoczęły się zawody.

Foto 43. Strzelanie rozpoczęte – zawodnicy ładują karabiny.Foto 44. Kol. Tadeusz Śliwa z Opola ….Foto 45. … i kol. Jan Bedorf z Wrocławia podczas                           strzelania z karabinka.

Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana. Wszak o pierwszym miejscu, przy równej ilości punktów, decydował regulamin PZS!

 Sędzią głównym zawodów był kol. Henryk Hawrysz, który sprawnie i bezpiecznie przeprowadził strzelanie i rzetelnie ustalił kolejność miejsc.Foto 46. Sędzia główny zawodów kol. Henryk Hawrysz   
    podczas liczenia punktów.

Wyniki zawodów strzeleckich:                                                                                                                 - drużynowo: I m. ZW Wrocław – 209 pkt., II m. ZW Opole – 206 pkt., III m. ZW Katowice – 152 pkt. (nagrody: puchary i dyplomy),                                                                                                              – indywidualnie: I m. Kucharczyk Janusz (Katowice) – 78 pkt., II m. Stanisław Kuszła (Opole) – 78 pkt., III m. Eugeniusz Engel (Wrocław) – 76 pkt.( nagrody: medale, dyplomy )

Między strzelaniami można było się posilić smakołykami z grilla czy pajdą chleba ze smalcem i pysznymi ogórkami z zapasów kol. Eugeniusza Engela, wypić kawę czy herbatę. Przekąski cieszyły się dużym wzięciem.Foto 47. Kol. Stasiu Mazurkiewicz przygotowuje dania z grilla.Foto 48. Po strzelaniu jest czas na posiłek w plenerze…Foto 49. … i pogawędkę o strażacko-emeryckich sprawach.Foto 50. Kol. Stasia Socha – Prezes Koła Oława prezentuje          kronikę koła i zachęca kol. T. Śliwę do wpisania się kroniki.

Po zakończeniu strzelań wszyscy udali się na Przystań „Marina Oława” i …Foto 51. Przystań „Marina Oława”.

… zaokrętowali się na galarę, którą wypłynęli na rz. Odrę, na zwiedzanie Oławskiego Węzła Wodnego. Podstawę tego węzła stanowi rz. Odra wraz z jej kanałami bocznymi.  W obrębie tego węzła wodnego wybudowano m.in. Stopień Wodny Oława, którego podstawowymi budowlami piętrzącymi są: Jaz Oława, Śluza Oława I i Śluza Oława II oraz Elektrownia Wodna Oława. Do Oławskiego Węzła Wodnego rz. Odra dopływa pojedynczym korytem, a następnie rozdziela się na trzy ramiona, a następnie łączy się w jedno koryto rzeczne. Na trasie naszej galary znalazły się podstawowe obiekty wodne, jak też nabrzeża z imponującymi silosami.Foto 52. Po trapie wchodzimy na galarę.


Foto 53. Sygnał dzwonu okrętowego i wyruszamy na szlak wodny w stronę Opola.Foto 54. Na początku najtłoczniej było w kabinie.

W trakcie rejsu wręczone zostały medale, puchary  i dyplomy za zawody strzeleckie, a ponadto ZW wojewódzkie otrzymały z rąk kol. E. Engela i kol. Stasi Sochy, prezes oławskiego koła - upominki  związane z  Miastem Oława.Foto 55. Prezentacja medali, pucharów oraz dyplomów za strzelanie.Foto 56. Kol. Roman Szłapa odbiera upominek                                 od Miasta Oława z rąk kol. E. Engela.Foto 57. Zwycięska „trójka” w strzelaniu indywidualnym (od lewej):    Stanisław Kuszła (II m.), Janusz Kucharczyk (I m.) i kol. Eugeniusz Engel (III m.)).Foto 58. Wiceprezes ZW Wrocław kol. Jan Bedorf wręcza            kol. E. Engelowi dyplom za III m. w strzelaniu indywidualnym.

Foto 59. Pan Kapitan steruję galarą i opowiada o żeglowaniu          oraz tajemnicach rz. Odry.

W czasie rejsu, przy pięknej słonecznej pogodzie, Pan Kapitan opowiadał różne ciekawostki o żegludze po Odrze, jak też kontynuowane były rozmowy na różne tematy dot. spraw strażackich i związkowych.Foto 60. Wspólna fotografia dziobie … ale nie wszystkich, 
    bo zatopilibyśmy galarę!Foto 61. Galara płynie, słońce świeci – fajne jest życie emeryta!!!

Poznaliśmy też urządzenia wodne i obiekty w rejonie miasta Oława, zrobiły one na wszystkich wrażenie.Foto 62. Olbrzymie silosy wywarły na wszystkich wielkie wrażenie.

Także podsumowano spotkanie, a prezes Dolnośląskiego ZW kol. E. Engel poinformował, że wydany zostanie album ze zdjęciami z tego spotkania oraz podziękował za owocny i aktywny udział w spotkaniu.

Po prawie dwugodzinnym rejsie, trochę opaleni, ale wypoczęci, pełni wrażeń dobiliśmy do portu i opuściliśmy przyjazną galarę, żegnani przez Pana Kapitana Żeglugi Międzylądowej.Foto 63. Koniec rejsu – Pan Kapitan żegna jej uczestników.

Jednak najpewniej się czuliśmy stąpając po lądzie! Będąc już na stałym gruncie z zaciekawieniem obserwowaliśmy mijający przystań zestaw dwóch barek z 1200 ton węgla z pchaczem z tyłu zestawu.Foto 64. Rz. Odra, to prawdziwy szlak wodny    
                       – płyną barki z węglem ze Śląska.

Jak prawdziwi marynarze po zakończeniu rejsu, „zakotwiczyliśmy” w portowej „Tawernie Kapitańskiej”, gdzie zakończyło się spotkanie.Foto 65.” Tawerna Kapitańska” czeka na uczestników rejsu.

Dziękujemy Drodzy Przyjaciele z Górnego i Opolskiego Śląska za przybycie i miłe słowa pod naszym adresem. Do zobaczenia za rok w Opolu!             Dolnoślązacy na pewno będą!

Tekst i zdjęcia: H. Bartłomiejczyk


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza