Strażacy na Mszy Św.
 
W niedzielę w dniu 13 maja 2012 r. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy odprawiona została Msza Święta o błogosławieństwo i obfite łaski Boże, za wstawiennictwem Świętego Floriana, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa Ziemi Legnickiej oraz dla ich rodzin. 
 
Do kościoła na mszę z okazji Dnia Strażaka z całego powiatu przybyli strażacy PSP i OSP ze sztandarami oraz emeryci i renciści pożarnictwa, jak też ich rodziny oraz wierni z os. Piekary. 
 
         Koncelebrowanej przez trzech kapłanów Mszy Św. przewodniczył ks. Kanonik Jan Mateusz Gacek– Duszpasterz Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.
 
         Proboszcz parafii ks. J. Gacek serdecznie przywitał przybyłych na mszę strażaków i wiernych z Piekar, a w szczególności:
 
- Panią Dorotę Czudowską – Senator RP,
- Pana Ryszarda Białka – Wiceprezydenta Miasta Legnicy,
- bryg. Adama Koniecznego – Komendanta Miejskiego PSP wraz z zastępcą, kadrą dowódczą oraz współpracownikami i sztandarem,
- strażaków i działaczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z druhem Zbigniewem Biłykiem - Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu, członkami legnickiego zarządu, prezesami zarządów gminnych, komendantami gminnymi straży i prezesami jednostek ochotniczych straży pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi,
- weteranów i seniorów pożarnictwa Ziemi Legnickiej na czele z prezesem legnickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP bryg. w st. spocz. Stanisławem Duszeńko i najstarszym emerytem w powiecie st. ogn. poż. w st. spocz. Marianem Molędą.
 
Ks. Jan Gacek wygłosił homilię nawiązując do żywota św. Floriana oraz służby strażaków na rzecz ochrony życia i mienia. W czasie mszy modlono się również za dusze zmarłych w ostatnim roku członków koła i druhów – ochotników tj. st. ogn. poż. w st. spocz. Jarosława Bednarczuka z Legnicy, st. asp. w st. spocz. Alfreda Zubera z Przybyłowic, dha Marka Czyżewskiego z OSP w Niedźwiedzicach, st. ogn. poż. w st. spocz. Adam Boronia z Siedlisk, st. ogn. poż. w st. spocz. Wojciecha Wasilewskiego z Legnickiego Pola, st. ogn. poż. w st. spocz. Wiesława Hołyńskiego z Rzeszotar, ogn. poż. w st. spocz. Franciszka Słońskiego z Niedźwiedzic i dha Kazimierza Idziego z OSP w Rzeszotarach.
 
W czasie mszy odczytana została Modlitwa Strażaków do św. Floriana.
 
Na zakończenie Mszy Św. komendant miejski bryg. A. Konieczny wraz prezesem koła St. Duszeńko podziękowali Czcigodnym Kapłanom za złożoną ofiarę eucharystyczną i wręczyli kwiaty, a następnie odbyła się ceremonia odprowadzenia sztandarów strażackich, które oddały honory Ołtarzowi i kapłanom odprawiającym mszę.
 
Tradycyjnie już strażacy i seniorzy pożarnictwa wraz z kapłanami oraz zaproszonymi gośćmi i bliskimi stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia (szkoda iż nie wszyscy), tym razem na tle ołtarza. A potem wszyscy zaproszeni zostali przez ks. Proboszcza do sali oratorium na spotkanie i skromny poczęstunek. Była okazja do dyskusji na wszelakie tematy. 
 
To była już dziesiąta msza z okazji Dnia Strażaka, która została odprawio-na w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, która zgromadziła wokół ołtarza i obrazu św. Floriana liczne grono strażaków ze sztandarami i ich rodziny oraz rzesze wiernych z Piekar.
Tekst : H. Bartłomiejczyk
Zdjęcia :Z. Gołąb Brak komentarzy:

Prześlij komentarz